นายพล บุญโชติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาพิทยาคม