ข้อมูลพื้นฐาน

ตั้งอยู่ที่ 66 หมู่ 9 ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โดยมีเนื้อที่เพื่อการก่อสร้างจำนวน 4 ผืน รวม 25 ไร่

ปรัชญาของโรงเรียน ==> การศึกษาคือชีวิต

อัตลักษณ์ของโรงเรียน ==> ยิ้มง่าย ไหว้สวย

คติพจน์ของโรงเรียน ==> ประพฤติดี ความรู้ดี มีคุณธรรม

คติธรรมของโรงเรียน ==> โยคา เวเช ยเต ภูริ

(ปัญญาย่อมเกิดจากการกระทำ)

สีประจำโรงเรียน ==> เทา – แสด

สีเทา หมายถึง สีแห่งการศึกษา หรือผู้มีการศึกษา

สีแสด หมายถึง สีแห่งความรุ่งโรจน์ แสงสว่างมีพลัง

อักษรย่อของทางโรงเรียน ==> ก.พ.

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนจำนวนนักเรียน

283 คน

จำนวนครู

27 คน

จำนวนห้องเรียน

14 ห้องเรียน