กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ศิลปะ

สุขศึกษาพละศึกษา