โรงเรียนกลันทาพิทยาคม

อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH & SECOND LANGUAGE CAMP 6-7 กรกฎาคม 2567

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม ได้จัดให้มีโครงการขยะแลกออก เป็นโครงการปลูกจิตสำนึกในการเก็บขยะภายในโรงเรียนให้ดูสะอาด มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนรู้

สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ความห่วงใยของท่านผู้อำนวยการ 

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนกลันทาพิทยาคมได้จัดให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างพร้อมเพียงกันและมีความสุขกับการเรียน ขณะนี้โรงเรียนของเราได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำให้น่าใช้มากกว่าเดิม ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องน้ำด้วยนะค่ะ  สวัสดีค่ะ

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โครงการต่างๆ ของโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ปี 2565

1. โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2566  <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ข่าวประจำเดือน พ.ย.

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

พ.ย. 2566

กิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71

พ.ย. 2566

สถานศึกษาปลอดภัย

พ.ย. 2566

สถานศึกษาปลอดภัย

พ.ย. 2566

กิจกรรมเด่นประจำภาคเรียน

ต้อนรับท่านนผู้อำนวยการคนใหม่

10 กรกฎาคม 2566

ต้อนรับท่านนผู้อำนวยการคนใหม่

29-30 มิถุนายน 2566

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรมฮักแพงกลันทา

14 ก.พ.  2566 

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

12-13 มกราคม พ.ศ. 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สื่อการเรียนการสอน 

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

ในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

กระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา