ประกาศโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัญหาเกี่ยวกับ COVIC-19

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโดยสามารถติดต่อระหว่างคนได้อย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัส ไอ จาม ฉะนั้นแล้วให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ระมัดระวัง และศึกษาวิธีป้องกัน เพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข่าวประจำวัน

ยินดีต้อนรับ

คณะ ก.ต.ป.น.

19 มี.ค. 2563

คณะนิเทศ ติดตาม เขต 32

2 ส.ค. 2562

การนิเทศ ติดตาม โครงการ TFE

30 ก.ค. 2562

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน

24-26 ก.ค. 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี

ปีการศึกษา 2562

การนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปี 2562

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

ต้อนรับคณะการนิเทศ ก.ต.ป.น.

2 สิงหาคม 2562

นิเทศ ติดตาม โครงการ TFE

31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

24-26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

16 กรกฎาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

ในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32


กระทรวงศึกษาธิการ


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา