สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

การเรียนการสอนครูและนักเรียนควรตระหนักให้มากเพราะเป็นงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ และปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ข่าวประจำวัน

ยินดีต้อนรับ

คณะ ก.ต.ป.น.

2 ส.ค. 2562

คณะนิเทศ ติดตาม เขต 32

2 ส.ค. 2562

การนิเทศ ติดตาม โครงการ TFE

30 ก.ค. 2562

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน

24-26 ก.ค. 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือและเนตรนารี

ปีการศึกษา 2562

การนิเทศจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ปี 2562

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

ต้อนรับคณะการนิเทศ ก.ต.ป.น.

2 สิงหาคม 2562

นิเทศ ติดตาม โครงการ TFE

31 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

24-26 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

16 กรกฎาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32


กระทรวงศึกษาธิการ


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา