โรงเรียนวิถีพุทธ

สืบสานดนตรีพื้นบ้านอีสาน

พัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน

การมีส่วนร่วมทางศึกษาทุกภาคส่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2563 <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

2. โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2563 <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

3. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปี 2563 <==คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

ประกาศเรื่องทั่วไปโรงเรียนกลันทาพิทยาคม

สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัญหาเกี่ยวกับ COVIC-19

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโดยสามารถติดต่อระหว่างคนได้อย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัส ไอ จาม ฉะนั้นแล้วให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ระมัดระวัง และศึกษาวิธีป้องกัน โดยการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข

25 มกราคม พ.ศ. 2564

ข่าวประจำเดือน

กิจกรรมสวดมนต์วันพระ

ก.พ. 2564

นิเทศกิจกรรม no child left behind

ก.พ. 2564

จัดให้มีห้องประกาศเกียรติคุณ

ก.พ. 2564

กิจกรรมวันคริสมาสต์

ธ.ค. 2563

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

ก.พ. 2564

มอบเกียรติบัตรครูที่มีลาหยุดน้อย

ม.ค. 2564

กิจกรรมเด่นประจำภาคเรียน

กิจกรรมสวดมนต์

กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม No child left behind

กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมวันคริสต์มาส

ธันวาคม 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสุนิตา นครราชสีมา

ธันวาคม 2563

กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมทัศนศึกษา

ธันวาคม 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอน

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

Distance Learning Information Technology

ในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32


กระทรวงศึกษาธิการ


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา